Front end developer frameworks

Hier een lijst van frameworks, deze helpen om snel een project op te starten.

Klein:

Middel:

Groot (UI Framework):